2013. szeptember 9., hétfő

K Ö Z L E M É N YK Ö Z L E M É N Y

A Horthy Miklós Társaság, A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány és a Magyar-Osztrák-Bajor Társaság,
mint alapítók Budapesten, 2007. február 19-én megállapodást kötöttek a HEGYVIDÉKI Trianon Társaságnak a létrehozására.
Az alapítók jelen közleményben adnak tájékoztatást arról, hogy:
a HEGYVIDÉKI Trianon Társaságnak nincs és a jövőben sem lesz választott, kinevezett és megbízott képviselője, vezetője.
 Ennek értelmében a HEGYVIDÉKI Trianon Társaság nevét, logóját, valamennyi  adatát az
alapító Horthy Miklós Társaság, A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány és a Magyar-Osztrák-Bajor Társaság
írásbeli meghatalmazásán kívül senki  nem jogosult használni. 1997. évi XI. törvény a védjegyek..
Nevezett alapítók a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál védjegy-bejelentési kérelemmel,
eljárással megindították a HEGYVIDÉKI Trianon Társaság nevének és logójának védjegy levédését.

Budapest, 2013. szeptember 9.

Horthy Miklós Társaság      A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány    Magyar-Osztrák-Bajor Társaság

Kivonat a 2007. február 19-én készült alapszabályból

   HEGYVIDÉKI  Trianon Társaság
A L A P S Z A B Á L Y
       I.  Általános rendelkezések
1.) A társaság  neve: HEGYVIDÉKI  Trianon Társaság  (rövidítve: HTT)
2.) Székhelye: H-1126 Budapest, Dolgos u. 17.
3.)  Email címe: hegyvideki.trianon.tarsasag@googlemail.com      
4.) A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet az alapítók, (továbbiakban alapítók) a jogi személyiségű A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány, a Horthy Miklós Társaság és a Magyar-Osztrák-Bajor Társaság hozták létre.
A HTT mint nem önálló szervezet bírósági nyilvántartásba vétel nélkül működik.
5.) Tevékenységét történelmi ismertterjesztés céljából végzi. A szervezet gazdasági - vállalkozási tevékenységet  nem végez.
A HTT-t az alapítók A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány, a Horthy Miklós Társaság és a Magyar-Osztrák-Bajor Társaság felügyelik.
6.) A HTT a céljait a keresztény / keresztyén erkölcs, a jog és igazságosság, a kormányzatoktól, pártoktól, független, erőszakmentes, demokratikus és emberközpontú, társadalmi szervezetként valósítja meg.
7.) A HTT politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8.) Az alapítók, A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány, a Horthy Miklós Társaság és a Magyar-Osztrák-Bajor Társaság fenntartja magának azt a jogát,
hogy az általa alapított HEGYVIDÉKI  Trianon Társaságot   kizárólagosan működtesse illetve megszüntesse.
9.) Az alapítók, fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a HTT logójával, nevével, postacímével, elektronikus elérhetőségével kizárólagosan rendelkezik, ezek másra át nem ruházhatók, mások nem használhatják.
      II. A HTT célja
1.)  Az 1920. június 4-én (Párizs-Versailles) a Trianon kastélyban létrehozott békediktátum és annak ill.
       összefüggéseinek, következményeinek, történelmi bemutatása.
2.)  A történelmi kutatások által feltárt történelmi igazságosság bemutatása, a nyilvánossággal történő megismertetése. Előadások szervezése.
3.)  A békediktátum hatásának megismerése és megismertetése, együttműködve a  határon túli magyar nemzeti     
      közösségekkel, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és kapcsolatok tartása.. 
4.)  A trianoni döntéssel kapcsolatos dokumentumok, írások, levéltári anyagok és könyvek bemutatása, kiadása
      ill. hiteles  új írások publikálása.
5.)  Dicsőséges, győztes ünnepeink nyilvános megtartása.
6.)  Történelmi tragédiáink nyilvános megemlékezése.
7.)  Nagy történelmi helyeink látogatása, utazás szervezése.
8.)  Az egyesület együttműködik minden olyan (jóakaratú) szervezettel amelyeknek célja  megegyeznek  a HTT. céljaival és nem ellentétesek a HTT alapszabályával.

Az alapszabályt az alapítók 2007. március 19-én elfogadták !

Budapest, 2007. március 19.