TRIANON-rendezvények 2012.

Kecel

 Nagykanizsa 2012. június 3-án

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,…”HÍVOGATÓ
  Egy nemzetnek a zseniálisan gondolkodó fiai biztosítják népük örök életét.

Schless István


MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit,
a trianoni diktátum 92. évfordulója alkalmából szervezett
megemlékezésünkre, 2012. június 3-án, / vasárnap / 14 órára, a
NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMŰHÖZ.
/ Nagykanizsa, Eötvös tér. /

Nagy-Magyarország Emlékmű Szoborbizottsága:
Beke Miklós, Fliszár Károly, Kiss László, Pócza Attila,
 Rajnai Miklós, Rózsás János, Szabó József,
Szemenyey-Nagy Tibor, Törőcsik Pál
Mészáros József (1999-2001)

 AZ EMLÉKMŰSOR PROGRAMJA

Délelőtt: 10.30-órakor

TRIANON EMLÉKMISE
a Jézus Szíve Templomban - Fliszár Károly főesperes, plébános

Tárogatózene

Baráth Béla és dr. Horváth László


Délután: 14.00-órakor

Bevonulás
Vitézi rendek – Íjászok – Barantások – Székelyek - Huszárok és  Lovagok

Himnusz

Jézus Szíve-templom Szent Imre Kórusa

Karnagy: Csizmadia Ferenc


Köszöntő

Rózsás János

író, volt GULAG-rab,

Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára

Karinthy Frigyes:
KI KÉRDEZETT
A verset elmondja: Tulman Géza versmondó

TRIANON
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak műsora

Emlékbeszédet mond:

Dr. EVA MARIA BARKI

ügyvéd / nemzetközi jogász /

Erdélyi Szövetség Tiszteletbeli elnöke
az MDF alapítója ( 44. )

                TARTSD MAGAD NEMZETEM népdal
/ „ Most múlik pontosan … „ dallamára /

Előadják: Németh Ferenc zenetanár és hegedűs tanítványai, pártoló kórusok tagjai és a közönség

 


Alföldi Géza:

CSAK A GYÖKÉR KITARTSON
A verset elmondja: Csap Lajos versmondó, a
Dél-Afrikai Magyar Közösség Örökös Elnöke, 1956-os hős

 NAGY SZABADTÉRI BÖRTÖN
A Nagy-Magyarország Emlékmű helyreállítása
Szakértő: Pap Gábor művészettörténész
Tervezők: Zalaváry Lajos és ifj. Hübner Tibor építészmérnök
A szobor helyreállításának szakmai vezetője: Szemenyey-Nagy Tibor szobrász
Rövid beszámoló és a feladatok ismertetése

Tárogatózene

Baráth Béla zenetanár

A régi magyar himnusz – Boldogasszony Anyánk ( az első 2 versszak ) közös eléneklése

MAGYAR MŰVELTSÉG-DÍJ

Az egyetemes magyar kultúra értékeinek megtartása és átörökítése érdekében kifejtett önzetlen emberi tettekért!
Díjakat átadják: Kiss László, Balogh László, Vörös András, Tóth János és Tóth Viktória

Kegyeleti koszorúk elhelyezése

Azok a társadalmi szervezetek, pártok, intézmények és személyek, akik koszorút kívánnak elhelyezni,
jelezzék szándékukat a Jézus Szíve Római Katolikus Plébánián
a (93) 313-301-es telefonszámon, 2012. június 1-én 16-óráig!

Szervezők: Pócza Attila, Horváth Jánosné, Horváthné Tóth Mária és Tóth Erzsébet


Szózat
Jézus Szíve-templom Szent Imre Kórus
Karnagy: Csizmadia Ferenc

Műsorközlő:

Dékány Beatrix


Művészeti vezető és programszervező:
Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész

A megemlékezés szervezői:
Nagy-Magyarország Emlékmű Szoborbizottsága
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Jézus Szíve Plébánia - Világ Magyarsága - Zalatáj
Trianon Társaság - Összmagyar Testület – Magyarok Szövetsége
Zalai Magyar Nemzeti Szövetség - Rákóczi Szövetség
Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Díszőrséget adják:
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága
Túry György Baranta Közösség - Zalai Fürkész Íjász Egyesület
NTE 1866. Egyesület Ijász Szakosztálya
HUN Sandi Íjász Hagyományőrző Sport Egyesület
Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete - Szent László Király Lovagrend

A rendezvényhez kapcsolódó események:
2011. június 4-én, 16.30 órakor Zala Vármegyében és Nagykanizsa városában
a harangok minden templomban megszólalnak.
( A Trianoni diktátumot 1920. június 4-én délután 16.30 órakor írták alá! )

*** Délután: 16.00-órakor ***

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
MAGYARORSZÁG SZUVERINITÁSA ÉS
A MAGYARSÁG ÖNRENDELKEZÉSE
Dr. Eva Maria Barki ügyvéd / nemzetközi jogász / előadása
Házigazda: Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyományőrző Egyesülete
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár – Nagykanizsa

MOGY – 2011. – Nemzeti önrendelkezés: Dr. Éva Maria Barki előadása: http://vimeo.com/39041443

A Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem  az Örökség Alapítvány és
az Örökség Népfőiskolai Szövetség szakmai anyagainak bemutatása.

Hangtechnika: Tálosi Péter villamosmérnök    -   Az eseményről hang- és videofelvétel készül!
Egy emberségesebb és igazságosabb magyar jövő reményében,

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!