2014. július 15., kedd

Justice for Hungary - Igazságot Magyarországnak !Justice for Hungary
 Igazságot Magyarországnak !
A magyar nemzet megsemmisítésére hozott gyalázatos
1920. június 4-iki  trianoni döntést
a  nemzet hazáját szerető, becsületes tagjai soha nem fogadták el. Mindenki a maga tehetségével és tudásával  küzdött az igazságért, a  versailles-i diktátum igazságtalansága ellen. Hasonlóan gondolták igazságkeresésüket
Endresz György és
Magyar Sándor pilóták
is akik úgy vélekedtek, hogy a trianoni békediktátumba nem szabad belenyugodni. A világ figyelmét egy nem mindennapi cselekedettel – az Atlanti-óceán átrepülésével – kívánták  felhívni. 1931. július 15-én egy nagyon veszélyes feladatra egy Lockheed - Sirius A–8 típusú 420 lóerős, speciális felépítésű repülőgéppel vállalkoztak. Az Amerikai Egyesült Államokból a Csonka-Magyarországra induló repülőgépük oldalára hatalmas betűkkel írták fel, hogy:
Justice for Hungary - Igazságot Magyarországnak !
Összesen 5770 km-t repültek 25 óra 20 perc alatt, ami világrekordnak számított.
Endresz György és Magyar Sándor világraszóló óceánrepülése, és a gépükön lévő  „Justice for Hungary” fájdalmas, sikoltással felérő mondatai és híre bejárta az akkori világot. Az 1931. július 15-én indult repüléssel fel kívánták hívni a civilizált világ figyelmét az igazságtalannak tartott trianoni békediktátumra. Elismerés az akkori amerikai magyarságnak és személy szerint az Amerikában élt Szalay Emil honfitársunknak, hogy önzetlen anyagi támogatásukkal lehetővé tették a hős pilóták sikeres óceánrepülését.
Endresz György a trianoni határhoz közel a Bánátban (Bánság) Perjámoson  született 1893. január 6-án, sváb család gyermekeként. Édesapja rendőr, a helyi rendőrőrs parancsnoka. Tizenhat évesen, 1909-ben Szegedre került cseregyerekként, egy asztalosmester, Osváth István családjához. Ekkor tanult meg magyarul. Osváthék szerint csöndes, szorgalmas fiú volt, jól tanult, már akkor nagy ambícióval végezte dolgait, és erős akarattal küzdött kitűzött céljai felé. Anyagi körülményei olyan rosszak voltak, hogy még a karácsonyi hazautazás költségeit sem tudták szülei előteremteni, holott ilyenkor minden cserediák hazautazott. Már ekkor pilótának készült, és álmát meg is valósította. 
Magyar Sándor (Wilczek) 1898-ban Szekszárdon született. Az I. világháborúban kitüntetett pilóta volt. 1920-ban ő volt az első postajárat pilótája (Budapest–Győr).Az 1931-es magyar óceánrepülés egyik kezdeményezője és a Justice for Hungary - Igazságot Magyarországnak!  elnevezésű repülőgép navigátora volt. Magyar Sándor 1931-ben Amerikába utazott, hírnevének köszönhetően a repülőiparban helyezkedett el.
Emlékezzünk és ne feledjük Őket !                 HEGYVIDÉKI Trianon TÁRSASÁG

Galéria Endresz György és Magyar Sándor emlékére     


Igazságot Magyarországnak!


Emléktábla ENDRESZ GYÖRGY tiszteletére a XI. kerületben