2018. július 6., péntek

MÁTYÁS KIRÁLY


MÁTYÁS KIRÁLY

575 éve annak, hogy egyik legnagyobb királyunk megszületett és 560 éve koronázták meg. Az egész Kárpát-medence emlékszik rá. Népmesékkel, képzőművészeti alkotásokkal Ungvártól Pozsonyig, Kolozsvárig…

Háromféle felfogásban íratta meg a magyar történéseket, ami nem csodálható, hiszen a történetírás = politikai propaganda.
Mivel Mátyás nem valamilyen dinasztia leszármazottja, hanem egyszerű (talán nem is magyar) nemesember volt, Bonfinivel azt húzatja alá, hogy pl. a katonatáborokban meglátogatta a sebesültek sátrait, saját kezűleg megetette a gyengélkedőket. Egyszer, amikor felkereste a bosnyák királyt, magával hozott kenőccsel kente meg fájós lábujját. Ha vendéglátáskor barátait kínos émelygés fogta el (így fogalmaz Bonfini…) fogta a fejüket, nehogy a ruhájukat hányják le.
 
Így aztán a legképzettebb világi, egyházi értelmiségieket tömörítette. (Templomok sorát építtette fel, pl. a kassai székesegyházat). Átalakíttatta a királyi kancelláriát, de figyelt arra, hogy továbbra is a karok/rendek uralják az országgyűléseket, és az önkormányzott megyék sem szenvedjenek sérelmet.
Igaz szedetett a karok/rendek megkérdezése nélkül is különadókat (török) veszélyekkor, meg véget vetett a különleges adófizetési mentességeknek, ha kellett. Pénzügyi politikája ellen a karok/rendek fellázadtak. Sikerült is nekik Mátyás néhány kipróbált tanácsadóját külföldi támogatással az oldalukra vonni, de ő – hol erővel, hol diplomáciával – mindig felülkerekedett. Szilárd kormányzata révén az összes társadalmi csoport helyzete javult, és egészen a haláláig minden eredményét megtartotta. (A hódításait is, amelyeket az utódai pillanatok alatt elveszítettek.)


Halálával lezárult történetünk mindössze néhány évtizedig tartó, ám eseményekben annál gazdagabb időszak. Mint tudjuk, a kor fő kérdése a török pusztítás távoltartása volt. Igaz, tevékenysége korántsem mondható hibamentesnek, de fő vonásai alig kifogásolhatóaknak bizonyultak. Államunk erősítése révén – a nagy nemzeti cél erősítése végett – igyekezett a legkedvezőbb feltételeket biztosítani. A török betöréseket sikerült elhárítania, de megfelelő háttér híján teljes értékű, végleges döntések kierőszakolására esélye nem volt. Így aztán el kellett fogadnia a különböző közvetítéseket melyek nyomán békéket kötött.
Diplomáciai úton, teljes sokrétűségében bontakoztatta ki nemzetközi összeköttetések segítségével a magyar államot. Folyamatosan törekedett pl. az orosz kapcsolatra, de alkalmanként még Egyiptommal és Perzsiával is kontaktált. Végcélja olyan szövetségi rendszer kialakítása volt, amelyre valódi vagy potenciális riválisaival (ellenségeivel) szemben egyaránt biztosan támaszkodhatott (volna).
Sok derék történész bírálta (bírálja még ma is): ugyan miért kacsingatott ez a Mátyás Bécs felé, Prága felé. Bizony tudta ő, hogy sikerre csak kemény védekezése vezethetett, nem átgondolatlan, hebehurgya támadások. És jól védekezett. A török szultán csak a halála után, negyed századdal tudott nálunk arra a százötven-éves periódusra megjelenni.


 
 
Ez a királyunk azok közé tartozott, akik önmagukban érezték a magyar államot, melynek tehát jó-, vagy balsorsáért egyedül felelősek. „Mindent inkább elszenvedünk, semhogy a magunk és országunk szabadságát elvesítsük!” – mondta. Közép-európai birodalmat akart alapítani, amely a magyar, a cseh korona és országaiból, és (a Bécsben általa már uralt) osztrák tartományokból álltak volna. Nem tudjuk, de lehetséges: ha terveit siker koronázza, egész Közép-Európa erejével a török ellen fordulhatott volna, arról nem is beszélve, hogy e birodalom megszületése és fennállása hazánkat megvédhette volna a százötven-éves megszállástól. És sok minden mástól.
Az ismétlődő hanyatlások hosszú korszakaiból visszatekintve Mátyás néhány évtizede mindig a nemzeti kitartás, és függetlenség szimbóluma lett.  Igazi magyar aranykor.

Dr. Szathmáry Géza, a MOBT alelnöke

2018. május 31., csütörtök

MEGHÍVÓ NEMZETI ÖKUMENIKUS MEGEMLÉKEZÉS a HŐSÖK NAPJA, a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA és TRIANON alkalmából


NEMZETI ÖKUMENIKUS MEGEMLÉKEZÉS a HŐSÖK NAPJA, a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA és TRIANON alkalmából


NEMZETI ÖKUMENIKUS MEGEMLÉKEZÉS

a HŐSÖK NAPJA,
 a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA és
TRIANON
alkalmából

Helyszín: Bp - Belvárosi  Nagyboldogasszony Főplébánia templom V. ker. Március 15. tér

Időpont : 2018. JÚNIUS  4. /HÉTFŐ/ 17 óra

16:30 HARANGSZÓ TRIANONÉRT

17:00 SZENTMISE

17:45 Bevonulás -  Magyar Himnusz

Köszöntő
Dr. Galla János elnök - Magyar-Osztrák-Bajor Társaság

Levezető
Szőnyi Kinga elnök - Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

Megemlékezések

Dr. Kásler Miklós prof. - miniszter - Emberi Erőforrások Minisztériuma

Dr. Bagdy Gábor - Budapest Főváros főpolgármester helyettes

Ft. Csuka Tamás - ny. református tábori püspök

Vers - Károlyi Egon - kisdiák Óbecse /Bácska - Bánság - Szerémség/

Székely Himnusz - Boldogasszony Anyánk 

Jelenlévő közösségek

Szent Korona Társaság  -  a MAGYAR SZENT KORONA másolata az oltár előtt - 
HEGYVIDÉKI Trianon harangja Társaság
Horthy Miklós Alapítvány
Magyar-Osztrák-Bajor Társaság
Vitézi Rend /Történelmi/
Vitézi Rend  
221. számú Anonimus Cserkészcsapat
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Budapest -  Belvárosi csoport
Budapest -  XIII. kerületi csoport


A változtatás jogát fenntartjuk !