Valentin Stan: mi nem igazán tartjuk be Trianont…Valentin Stan: mi nem igazán tartjuk be Trianont…

A fordítás nem a legjobb, veszít az eredeti román ízéből, hiányzik belőle a bukaresti „vagányság”, ami nehezen is adható vissza magyarul, de lényegét, a mondanivalóját mégis közvetíteni tudja.
Az utolsó szó csonkán jelenik meg: helyesen „Sorry”, azaz, „Sajnálom”, illetve „Sajnállak titeket, akik ezt nem értitek”. (oláhok)
Először el kell olvasni az adás szövegét, majd meg kell nézni a román nyelvű adást és a képek segítségével, megtalálni a szövegben, hogy miről van szó.
Valentin Stan: Figyelem, kedveseim, talán nem tudjátok, miért haragudtunk meg a székelyekre. Akadémikusok kell legyünk … te, mi azért haragudtunk meg, mert ezek autonómiát akarnak minden áron. Hát persze hogy igen, autonómia nekik, vagy autonómia nekünk, vagy autonómia akárkinek, ezt demokratikusan Románia parlamentje dönti el. Ez van, egy országban, az Európai Unió tagállamában. Én mind azt hallom…vagy azt, hogy nincsenek székelyek…vagy hogy autonómiát ezeknek…. de hát jóemberek…nekik joguk van kérni, nekünk az egészünknek meg jogunk van nem megadni. De hadd engedjék meg, mutassam be, miért is kérik ők ezt? Hadd mutassam be, tudjatok ti is egy dolgot, ti igaziak…
Te, ez itt a Trianoni diktátum. Amit mi kérünk a magyaroktól, hogy “Tartsák be Trianont, tartsátok be Trianont!”….De van egy rossz hírem:
mi nem igazán tartjuk be Trianont… nézd csak, mit ír itt: a 47-ik cikkelyben így írja: Románia elismeri és vállalja a kapcsolatát Magyarországgal…Te, itt azt írja, hogy Románia, és nem azt, hogy Pápua-Új Guinea, te, ezek itt mi vagyunk…mi van itt, ember, ez egy másik diktátum? What? Hogy? Te, melyik diktátum ez, ember?! Mit mondtak ezek ott Trianonban, ember? (…)
Áoleo…hogy ez az…kedveseim…ez az úr, akit itt látnak, ez Vaida-Voevod…mivel nem akarok egyedül áruló lenni, gondoltam, komoly társakat szerzek magamnak….Ez Vaida-Voevod, az első román miniszterelnök, aki aláírta az 1919-es, kisebbségek védelméről szóló keretszerződést, ahol, micsoda átok, a 11-es cikkelyben figyeld meg, miket ír: “Románia egyetért azzal, hogy megadja az erdélyi szász és székely közösségeknek a helyi autonómiát” … Micsoda, nem jön, hogy higgyem, hát nem arról volt szó, hogy a székelyek nem is léteznek? S hogy Vaida-Voevod ilyesmit aláírt?!
Hát igen. Mert ezzel a feltétellel kaptuk meg Erdélyt. Hogy helyi autonómiát adunk a  székely közösségeknek oktatási és vallási vonatkozásban.
A székelyek is akarnak valamit, amire feljogosította őket a történelem.
És én meg szeretném köszönni ez alkalommal a székelyeknek, hogy
… nem térdeltek le soha.
 Sem a magyar királyok előtt.
Sem Ausztria császárai előtt.
Sem az orosz cárok előtt,
sem a török szultán előtt.
És hogy itt maradtak ezen a földön, melyet önfeláldozással védtek meg….A székelyek itt voltak és itt lesznek. És nagyobb biztonságban érzem magam mellettük, mint sok más román nemzettársam mellett, akiknek olyan megnyilvánulásaik vannak, melyeket Európa megvetéssel kezel, hátat fordít neki és kinevet.
És hogy lássátok, hol voltak a székelyek, mikor Románia alakult, hogy lássátok, hol voltunk mi, románok és hol voltak ők, a székelyek egy bizonyos történelmi időszakban…
Kezdjük Mihály Vitézzel és a sellemberki csatával 1599-ben, amikor Mihály Vitéz megalkotta Romániát…azt a kicsit ami akkor volt….(filmrészlet)…
Mihály Vitéz hangja csata előtt: “Az első vonal úgy marad, ahogyan beszéltük, Baba Novaccal a balszárnyon, Lecca aga a jobbszárnyon. A székelyek mellettem maradnak.”
Valentin Stan:A székelyek mellettem maradnak?! Mihály mellett?! Hogy, jobban bízott a székelyekben, mint az oláhokban (vlachokban) ?! A székelyek ott voltak, kedveseim! A székelyek ott voltak Mihály mellett! És Mihály elismerte minden jogukat. Mindazokat a jogokat, amelyeket ma is kérnek az autonómiáért, megadta nekik Mihály. “Mert harcoltak a közösség javáért.” Ezt mondta a Vajda (Mihály).
Kedves románok, akik nem akarjátok engedni, hogy a székelyeknek képviseletük legyen Brüsszelben, merthogy nehogy ellopják Erdélyt – (a filmre mutat) – itt nem lopták el Erdélyt. Fegyverrel a kezükben álltak Mihály mellett.
És most megmutatom, mit csináltak ezek a székelyek Stefan cel Mareval. Mihály is megőrizhette volna a fejét, ha a székelyek egy év múlva is mellette állnak. De általában csak oláhok (vlachok) voltak mellette…

Tudják, hol voltak a székelyek 1475-ben? Azt hiszem, nem tudják, elmondom. Egy helyzetben voltak. Tudják a sztorit, ahogy mondják: Houston, helyzetünk van. Egy helyzetük volt a székelyeknek, Moldvában, Vasluinál, ahol Stefan cel Mare serege védte a kereszténységet, kedves románjaim. Összecsaptak a Félholddal (a törökökkel). És jöttek azok több tízezren. De néhány ezer székely, profi harcosok, nagy szívvel Stefan mellett harcoltak. És megállították a török sokaságot, legyőzték őket Félholdastól, mindenestől.
De tudják, hogy még kit győztek le akkor a székelyek? Az oláhokat (vlachokat) is legyőzték.
Mert azok oláhok (vlachok) 17.000-en a török szultán seregében voltak. Mert Havasalföld uralkodója abban az időben, amikor a székelyek karddal a kezükben a kereszténységet védték, Havasalföld uralkodója abban az időben a török szultán seggét csókolta. És mi 17.000-en a szultán seregében voltunk és Moldva uralkodóját, Stefant támadtuk Vasluinál. És tudják, a török szultán követe mit mondott Stefannak? Nem fogják elhinni. Kapcsolják be a 61-es filmet, kérem, hogy lássák a románok, hogy állunk (filmrészlet).

A szultán követe:
“….Stefan, Moldva uralkodoja, hozzad a két évnyi adódat nekem, ahogyan azt Havasalföld uralkodója is hozza…”

Valentin Stan:
“Köszönöm, elég lesz. Szóval, Moldva uralkodója, Stefan, gyere az adóddal, gyere, ahogyan Havasalföld uralkodója is jön és hozza…álljunk meg….kedveseim….van egy nagyon rossz hírem…vagy egy nagyon jó…attól függ, kinek….Te, én székelyekről a török szultán seregében még nem hallottam. De oláhokról (vlachokról) igen, és még moldvaiakról is. „Sorry”, azaz, „Sajnálom”, illetve „Sajnállak titeket, akik ezt nem értitek (oláhok)

FILM: